Nepřítel: obezita a nadváha

Nadváha a obezita jsou jedním ze závažných rizikových faktorů pro diabetes II. typu. Návrat na správnou váhu je jedno z nejdůležitějších opatření, které jsou součástí kompenzačního režimu. Zvláště v počátečních stádiích glykemie může návrat na správnou váhu vést k normalizaci hladiny cukru v krvi.

Jak zjistíme, že máme nadváhu? Nejpřesnější je patrně zjištění celkového tělesného tuku. To bohužel zpravidla není možné bez přístrojového vybavení. Existují sice elektronické osobní váhy, které měří i obsah tuku, ale tato měření nepovažuji za příliš přesná. Pro domácí použití je k dispozici několik indexů nadváhy, nejznámější jsou:

  • BMI: body mass index, zjištěný z váhy a výšky
  • WHR: poměr objemu pasu a objemu boků

Podrobný popis obou
metod je ve článku Jak poznám, že jsem tlustý.

Pro boj proti nadváze je na webu dostatek dalších on-line zdrojů informací, například:

Přidej komentář

Download Free Verizon Ringtones Online. | Thanks to Best CD Rates, Bank Deals and Bad Credit