Příznaky a projevy cukrovky

Ve svých raných stádiích se cukrovka (diabetes mellitus) neprojevuje žádnými závažnými fyzickými potížemi. To přispívá také k zákeřnosti této choroby. U cukrovky I. typu dochází postupně k odúmrti tzv. B-buněk slivnivky břišní prakticky nepozorovaně a teprve až počet aktivních buněk schopných produkovat inzulín poklesne pod 20%, nastávají první problémy.

Hyperglykémie

VyšetřeníPokles schopnosti vyrábět dostatečné množství inzulínu vede k tomu, že se přestává v energickém hospodářství organismu zpracovávat glukóza, a tak hladina krevního cukru (glykémie) roste. Hladinu glukózy v krvi diabetik může také průběžně kontrolovat glukometrem a tak monitorovat svůj aktuální stav. Za neuspokojivé je potřeba uvažovat hodnoty nad 7 mmol/l. Zvýšená hladina cukru v krvi je jedním z
projevů metabolické nerovnováhy organismu, která má řadu dalších nepříjemných projevů a důsledků: Patří mezi ně žízeň, únava, časté močení, hubnutí, únavaporuchy vědomí.

Dlouhotrvající hyperglykemie přispívá ke vzniku chronických komplikací cukrovky. Mezi nejdůležitější patří poruchy zraku v důsledku oškození cév vyživujících sítnici oka (diabetická retinopatie), poškození cév obalujících glomeruly ledvin (diabetická nefropatie), nervová poškození (diabetická neuropatie), poškození velkých cév (diabetická makroangiopatie) a syndrom diabetické nohy vedoucí často až k amputaci prstů nebo části dolní končetiny.

Diabetická ketoacidóza

V důsledku problémů se zpracováním glukózy jako zdroje energie musí hledat organismus náhradní řešení. Zpracovává tak především tuky. Spalováním
tuků tak vznikají jako odpadní látky ketonické (aceton) a kyselé povahy
a dochází k překyselení organismu. Tento stav označujeme jako ketoacidózu. Aceton v moči je tak jedním z příznaků nedostatku inzulinu a u nekompenzované cukrovky může dosáhnout takové hladiny, kterou je možno poznat podle zápachu.

Diabetická ketoacidóza je častější u cukrovky I. typu. Může se ale může se vyskytnout i u cukrovky II. typu, zvláště během fyziologického stresu, například v případě infekce. Jedná se o závažný stav, který může vést až ke komatu a smrti.

Pozn: Do podobného stavu jako u diabetu je možno dostat se v důsledku tzv. ketogenických diet. Při nich se záměrně konzumuje malé množství sacharidů tak, aby se udržela nízká hladina inzulínu. Dochází tak ke spalování tuků jako zdroje energie – samozřejmě za současného uvolňování ketolátek. Příkladem je první fáze tzv. Atkinsonovy diety.

Včasné testování

50 % lidí s cukrovkou 2. typu neví, že ji má. Přitom počet lidí trpících cukrovkou se rychle zvyšuje. Rizika zdravotního poškození při cukrovce jsou značné, proto je důležité včasné odhalení zvýšené hladiny cukru v krvi.

» MiraTes Diabetes test 2 ks

Efektivní test k včasné detekci abnormální hladiny cukru v krvi, která může být příznakem cukrovky nebo jiných zdravotních problémů. Diabetes test je pohodlný a efektivní způsob kontroly hladiny glukózy během pouhých 60 sekund. Jedinci, kteří zjistí abnormální výsledek, by měli vyhledat lékaře, aby mohlo být provedeno řádné zdravotní vyšetření.

Přidej komentář

Download Free Verizon Ringtones Online. | Thanks to Best CD Rates, Bank Deals and Bad Credit